KONTAKTY

TRENIMEX, s.r.o.
Hodžova 1480/15
911 01 Trenčín
tel: +421 32 743 4647
fax: +421 32 743 4647
napíšte nám
+421 905 586 564
+421 907 758 882

Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov e-shopu www.vieckanazavaranie.sk

 

 1. Spoločnosť Trenimex spol. s.r.o., so sídlom Hodžová 15, Trenčín, 91101, IČO:36334294, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  v Trenčíne vložka 14501/R. (ďalej len "predávajúci" alebo "správca) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), nasledujúce osobné údaje:

-          meno, priezvisko

-          e-mailovú adresu

-          telefónne číslo

-          adresu/sídlo

 

 1. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

 

Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán.
Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 5 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

 

 1. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje zb. zákona č.134/2014[Neznámý a1] , o službách informačnej spoločnosti, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.

 

 1. Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou Trenimex spol s.r.o., teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:
  1. Poskytovateľom služby Eshop-rychlo, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR;
  2. Poskytovateľom účtovného programu Alfa plus, prevádzkovanej spoločnosťou KROS a.s. , so sídlom A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, IČO: 31 635 903,
  3. Poskytovateľom prepravnej služby Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, DIČ: 2021879959

Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

 1. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese trenimex.farkas@centrum.sk

 

 1. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.vieckanazavaranie.sk ,   používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:
 • merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach,
 • základné funkčnosti webových stránok.

 

-          Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

 

-          Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.

 

-          Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

 

-          Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

-          Cookies sú ukladané na dobu, ktorá je uvedená ďalej u jednotlivých typov cookies.

 

-          Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:

 

 • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

 1. Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

-          zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení,

-          vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu,

-          požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame,

-          vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania,

-          požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu,

-          na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy,

-          požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,

-          na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,

-          podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.